Kliendiküsitluse tulemused

Täname kõiki Sports Gene kliendiküsitluses osalenuid!  Tasuta geenitesti võitis Margus Vesper, kes valis endale sportlike võimete geenitesti.
Kokku vastas meile 134 sellel aastal testi teinud inimest, kellest 54% jäi testi tulemustega täiesti rahule ja 39% tahaks oma geenide kohta veel rohkem infot saada. Kliendisuhtlusega oli rahul või väga rahul 84% vastanutest, põhiprobleemidena toodi välja suhtlemise kiirus ja testide arusaadavus.

Kasutame vastajate ettepanekuid kindlasti meie testide ja teenuste parendamisel ja täiendamisel. Uute testidena tahetakse kõige rohkem näha pärilike haiguste, allergiate ja isiksuseomaduste geeniteste. 114 inimest ehk 85% on valmis osalema uue geenidel põhineva personaalse teenuseplatvormi testgrupis. Alustame nendega lähiajal uue teenuseplatvormi osas koostööd.

/